Advertisement

Главно мени
Почетна
Информации и новости
Стипендирање
Закони на Р. Македонија
Инвестициони проекти
Весник Занаетчија
Менаџмент Занаетчиска Комора Битола
Менаџмент Републичка Занаетчиска Комора
Историја
Кредитни линии
Регистрирани занаетчии
Маркетинг агенција
Invesment Bitola
Огласи за вработување
Конкурс за стручно оспособување на ученици
За нас
History of RM
Expo Macedonia
Зачленување
Издавање на документи
Тендери - проекти
Контакт
Логирање
Корисничко име

Лозинка

Запамтиме
Ја заборави лозинката
Статистики
Корисници: 21
Вести: 3
Линкови: 0
Посетители: 556478
Присутни
Ние имаме 1 гостин онлајн
Време
Битола
Click for Bitola, Macedonia Forecast
Комора на занаетчии - Битола Испечати Е-маил

Комората делува на подрачјето на регионот на Општина Битола и Општина Демир Хисар заради:

- развој и унапредување на занаетчиството;
- унапредување на стручните и деловните обичаи и норми;
- подобрување на квалитетот на занаетчиските производи и услуги
;
- усогласување и унапредување на заедничките интереси
;
- остварување на законитоста во вршењето на стопанска дејност
;
- промоција на занаетчиството во земјата како и заштита и унапредување на дефицитарните занаетчиски дејности и старите занаети
;
- соработка на занаетчии и други стопанственици со слични облици на здружување во земјата и странство
;
- организирање на облици на стручно образование, преквалификација и доквалификација на занаетчиите и други лица
;
- заштита, спроведување и унапредување на деловните обичаи
;
- спречување на нелојална конкуренција
;
- организирање на настапи на саеми – панаѓури на занаетчиството и слични стопански манифестации во земјата и странство
;
- организирано и координирано користење на финансиска помош од домашни и странски извори наменети за развој и унапредување на стопанството и занаетчиството и други работи од интерес за развој и унапредување на занаетчиството и стопанството согласно со постоечките позитивни законски прописи.

Комората врши јавни овластувања утврдени со закон.
Јавни овластувања што ги врши комората се
:

-
издавање на решенија за вршење на занаетчиска дејност;
- издавање на сертификати за положен стручен испит за стручна оспособеност
;
- издавање на сертификати за положен мајсторски испит за стекнување со звање мајстор
;
- формирање на центри за обука, преквалификација и доквалификација на занаетчии и други лица
;
- врши и други јавни овластувања во согласност со Закон.

Комората ги претставува вршителите на стопанско - занаетчиска дејност и другите стопански субјекти - членки на комората пред органите на власта на републиката и во локалните самоуправни единици како и надвор од државата со цел
:

- рамномерен развој и унапредување на стопанството - занаетчиството во Р. Македонија, особено на старите и дефицитарни занаети;
- за промоција во земјата и странство за можностите и спецификите на стопанството - занаетчиството во Р. Македонија
;
- организирање на облиците на стручно образование, преквалификација и доквалификација на вршителите на занаетчиската дејност
;
- за заштита, спроведување и унапредување на добрите деловни обичаи
;
- спречување на нелојалната конкуренција меѓу вршителите на стопанско – занаетчиска дејност
;
- за развивање и одржување на единствен информативен систем кој ќе дава деловни и други информации потребни за стопанството - занаетчиството
;
- и за други прашања во согласност со Закон.

 
Translate
EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish
Пребарај
 
 
www.zanaetciibitola.com.mk www.zanaetciskakomorabitola.mk www.craftsmenskopje.mk www.craftsmenbitola.mk www.craftsmenchamberskopje.mk www.craftsmenchamberbitola.mk www.chambercraftsmenbitola.mk www.regionalnazanaetciskakomorabitola.com.mk www.chamberbitola.mk www.regionalnazanaetciskakomoraskopje.mk www.zanaetciskakomoraskopje.com.mk www.opstinskazanetciskakomorabitola.mk www.chambermacedonia.com.mk www.clubindustrijalci.com.mk www.biznisclubmacedonia.com.mk www.zanaetcija.mk www.vesnikzanaetcija.com.mk www.republickazanaetciskakomoramacedonia.com.mk www.zanaetciskakomoramacedonia.com.mk www.fondationpalenzo.com.mk www.skolazazanaetpalenzo.com.mk www.akademijaelectrolux.com.mk www.schoolelectrolux.com.mk

Електролукс - Elektroluks - Electrolux

Designed by MakBots